O NAMA


Misija Poezina je uspostavljanje nove poetske scene u Srbiji kao i izgradnja mostova saradnje sa srodnim organizacijama u regionu i svetu.

Našu misiju realizujemo mapiranjem slam pesnika i poetskih performera u Srbiji, produkcijom radova o slam poeziji i slam sceni, organizacijom poetskih i performerskih radionica, realizacijom poetskih događaja kao i povezivanjem i saradnjom sa slem pesnicima i poetskim performerima iz regiona i sveta.


Short Poezin presentation:

POEZIN’S mission is the establishment of a new poetic scene in Serbia and building bridges with similar organizations in the region and the worldwide.

Our mission is realized by mapping of slam poets and poetry performers in Serbia, producing works about slam poetry and the slam scene, organizing slam poetry and performing workshops, realization of slam poetry presentations and networking and cooperation with slam poets and poetry performers from the region and the worldwide.