Nataša Kostić

Naslovi:

PESME

Kada kliknete na gornji link, otvorićete pdf pregledač sadržaja. Pdf fajl će se otvoriti kao posebna strana, koju možete zatvoriti nakon čitanja i nastaviti sa pregledom biblioteke. Sa desne strane knjige imate opcije za uvećanje (+) i smanjivanje (-) prikaza knjige.

Biografija autora:

Natasa Kostić umetnik u fazama, bavi se pisanjem urbane poezije od 2015 aktivno. Pretežno zauzeta materinstvom i pokušavanjem čak i minimalnog uspeha u svakodnevnom životu i u svemu ostalom. Živi i preživljava u Beogradu. Hiper baja, ultra faca.

Šerujte autora ili organizaciju!