Ivan Janković

Naslovi:

PRIČA I PESME

PRIČE

Kada kliknete na gornji link, otvorićete pdf pregledač sadržaja. Pdf fajl će se otvoriti kao posebna strana, koju možete zatvoriti nakon čitanja i nastaviti sa pregledom biblioteke. Sa desne strane knjige imate opcije za uvećanje (+) i smanjivanje (-) prikaza knjige.

Biografija autora:

Ivan Janković, rodjen u Beogradu avgusta 1980. godine, gde i danas živi i radi. Tu uspešno završava svoje školovanje, osnovno, srednje i visoko.

Od sedme godine se bavi fotografijom a od sedamneste pisanjem. U početku samo poezijom a sada i prozom.

Šerujte autora ili organizaciju!