Maša Živković

Naslovi:

NEKOLIKO PESAMA

Kada kliknete na gornji link, otvorićete pdf pregledač sadržaja. Pdf fajl će se otvoriti kao posebna strana, koju možete zatvoriti nakon čitanja i nastaviti sa pregledom biblioteke. Sa desne strane knjige imate opcije za uvećanje (+) i smanjivanje (-) prikaza knjige.

Biografija autora:

Maša Živković, rođena u Beogradu 1994. godine. Student je Filozofskog fakulteta na Odeljenju za klasične nauke. Voli da čita, sluša muziku, gleda filmove i planinari. Drago joj je što sad može da čita poeziju svojih savremenika na postojećoj e-biblioteci. Prve pesme počela je da zapisuje sa petnaest godina.

Šerujte autora ili organizaciju!