Đorđe Vić

Naslovi:

JEFTINA PSIHODELIJA

Kada kliknete na gornji link, otvorićete pdf pregledač sadržaja. Pdf fajl će se otvoriti kao posebna strana, koju možete zatvoriti nakon čitanja i nastaviti sa pregledom biblioteke. Sa desne strane knjige imate opcije za uvećanje (+) i smanjivanje (-) prikaza knjige.

Biografija autora:

Đorđe Đorđević, alijas Đorđe Vić, rođen je u Beogradu godine kada su snimljeni filmovi Žitije Brajanovo i Sav taj džez za koje kaže da su bitno uticali na njegovu viziju stvarnosti. Po profesiji anglista posebno se bavio proučavanjem apsurda u književnosti. Do sada je objavio dve zbirke pesama, a od 2014. godine, nakon susreta sa slem poezijom i Poezinom, isključivo izvodi pesme uživo. Osim pisanjem bavi se pomalo i savremenim teatrom kroz učešće u nizu radionica u organizaciji Plavog pozorišta iz Beograda koje smatra ključnim za formiranje svoje ličnosti. Neki od uzora su mu: A. Arto, F.M.Dostojevski, O.Vajld, H.Hese, D.Harms, Č. Bukovski i dr.

Šerujte autora ili organizaciju!