Siniša Stojanović

Naslovi:

U RASKORAKU

ROVAC U LAŽI

MAMONOVA HAGADA

Kada kliknete na gornji link, otvorićete pdf pregledač sadržaja. Pdf fajl će se otvoriti kao posebna strana, koju možete zatvoriti nakon čitanja i nastaviti sa pregledom biblioteke. Sa desne strane knjige imate opcije za uvećanje (+) i smanjivanje (-) prikaza knjige.

Biografija autora:

Unutrašnji turista. Slobodni umetnik iz Beograda. Urednik programa Galerije Polet. Objavio: Mamonova Hagada, 2009, IK Liber; Rovac u laži, 2012, Ik Liber; U Raskoraku, 2012, IK Liber; Beogradska beležnica, 2016. IK Kovačnica priča.

Priredio: Bundolo Offline 2, 2009, IK Liber; Bundolo Offline 3, 2012, SKC Kragujevac.

Suosnivač Poezina i Manekena Bigza.

Šerujte autora ili organizaciju!