Ivan Marinković

Naslovi:

PLUTONOVO IZRANJANJE

Kada kliknete na gornji link, otvorićete pdf pregledač sadržaja. Pdf fajl će se otvoriti kao posebna strana, koju možete zatvoriti nakon čitanja i nastaviti sa pregledom biblioteke. Sa desne strane knjige imate opcije za uvećanje (+) i smanjivanje (-) prikaza knjige.

Biografija autora:

Ivan Marinković je rodjen 20. 4. 1989. u Požarevcu. Vremenom postaje sve manje vezan za taj grad. Poeziju piše od srednjoškolskih dana ali prvi put sa njom izlazi javno u 22-oj godini, na poetskim okupljanjima Poezina i Totalno Argh.

Nastupao je na slem i spoken word festivalima u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu. Objavljivan u časopisima i zbornicima radovima od kojih ćemo izdvojiti zbornik poezije socijalne tematike, Do zuba u vremenu i antologija u čast Bodleru Poslednji cvetovi zla.

Polovina je dvočlane organizacije pesničkih večeri Stihija u Vranju.

Šerujte autora ili organizaciju!