Damjan A. Unčević

Naslovi:

NEKOLIKO PESAMA – DAMJAN A. UNČEVIĆ

Kada kliknete na gornji link, otvorićete pdf pregledač sadržaja. Pdf fajl će se otvoriti kao posebna strana, koju možete zatvoriti nakon čitanja i nastaviti sa pregledom biblioteke. Sa desne strane knjige imate opcije za uvećanje (+) i smanjivanje (-) prikaza knjige.

Biografija autora:

Damjan Unčević, pesnik i prozaista, rodjen 25.07.1989.

Objavljivan u Rukopisima, Pančevačkom godišnjem zborniku poezije i proze i internet stranici blacksheep.rs.

Član književne trupe Puč u Andori sa kojom je organizovao preko petnaest čitanja po Beogradu i Pančevu.

Hroničar vremena u kojem živi, kroz lična iskustva i svakodnevne kontakte. Svet opisuje takav kakav je sa dozom melanholije.

Šerujte autora ili organizaciju!